Daito Ryu Aikijujutsu: Hiden Mokuroku DVD Vol 2

Description

Daito Ryu Aikijujutsu: Hiden Mokuroku DVD Vol 2

Salepage : Daito Ryu Aikijujutsu: Hiden Mokuroku DVD Vol 2

Archive : Daito Ryu Aikijujutsu: Hiden Mokuroku DVD Vol 2

Course Download Size :

This 3 part series covers all 118 techniques of the Hiden Mokuroku. Part 2 includes Sankajo.
The following techniques are demonstrated in this video:
Sankajo
Idori techniques
Tsuriotoshi
Temakura
Sotogote
Makizume
Kobushigaeshi
Kakaekujiki
Karamizume
Kiriha
Utiudegaeshi
Gassyoudori

Hanzahandachi techniques
Makizume
Hijikujiki
Katahagaeshi
Ashijime
Wakikujiki

Tachiai techniques
Tsuriotoshi
Sotogote
Makizume
Wakizume
Gansekiotoshi
Kubiwa
Uchiudegaeshi
Shichiribiki
Ipponkatsugi
Shihonage

Ushirodori techniques
Makizumeotoshi
Udegaeshi
Wakigarami
Kiriha
Kataudenage

Language: Japanese with English subtitles
Run Time: 60 min.

 

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Daito Ryu Aikijujutsu: Hiden Mokuroku DVD Vol 2”

Daito Ryu Aikijujutsu: Hiden Mokuroku DVD Vol 2

$29.00